Ankilozan Spopndilit  

Ankilozan Spondilit derin yerleşimli bir immünolojik hastalıktır. Bu nedenle homeopatik açıdan derin katmanlarında tedavisi gerekir. Maalesef konvansiyonel tedaviler bu rahatsızlığın tedavisinde ya da rahatlamasında beklenen ölçüde yardımcı olamamaktadır.

Ankilozan spondilitli (AS) hastaya homeopatik açıdan bireysel yaklaşım gösterilmesi gereklidir. Bireysellik AS hastalarında eklenmiş bulgular, nedenler, yayılımlar, duygusal etkilenim, artmış doku hasarı vb. şeklindedir.

Homeopatik açıdan AS tedavisinin başlamasından 4 haftadan itibaren ağrılarda rahatlamanın başlaması gerekir. Bununla birlikte AS’nin homeopatiden göreceği yararlar;

§  AS süresine (Dolayısı ile erken başlanan tedavilerde başarı oranı daha fazladır)

§  Doku hasarına

§  Hastanın yaşına ve genel durumuna

§  Önceden ve mevcut aldığı diğer tedavilere

göre değişmektedir.

Homeopatik tedaviden görülebilecek majör yararlar;

§  İmmün sistemin güçlenmesi ve değişmesi

§  Ağrı kontrolü ve bu esnada ilaçlara bağlı yan etkilerin olmaması

§  Hastalığın ilerleme sürecine müdehale (inflamasyon sürecine doğru müdehale ve geri döndürme )

§  Uzun tedavilerde güvenli kullanım (nonsteroid antiinflamatuar, kortikosteroidler ve TNF alfa blokerler nedeni ile).

§  İleride oluşabilecek kalp kapakçığı kalsifikasyonları, tekrarlayan akciğerenfeksiyonları, atlanto-axial eklem çıkıkları gibi komplikasyonların önlenmesi.

Homeopatik tedavi yaklaşımı olarak AS’nin dejenere ettiği doku hasarına yönelik müdehalenin yanı sıra AS’nin ilerlemesini sağlayan duygusal ve mental katmanarla da müdehale etmek gerekir. Tüm bunlarla birlikte genetik getiriminde söz konusu olduğu unutuylmamalı, derin ve miasmatik katmanlar üzerinde de tedavi uygulanmalıdır.

Her ne kadar, bugüne kadar belirtilmiş 20’ye yakın majör ilaç varsa da, homeopatinin bireysel olarak tedavi ettiğini ve bu nedenle kullanılabilir ilaç sayısının çok daha fazla olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır.