Meme Kanseri  

Meme kanseri, meme dokusundan kaynaklanan kanseri olarak tanımlanır. Meme kanseri batı ülkelerinde orta yaşlı kadınlarda artık gün ölüm en önemli nedenidir.

 Yaş - en yüksek risk yaş 40-60 yıl arasında bulunur.

Sex - kadın ve erkek oranı 99:1 olan, kadın cinsiyet, risk erkek cinsiyet daha sonra çok daha yüksektir.

Yarış - Batı ülkelerinde kadınlarda oldukça yaygındır

Sık kürtaj - sık düşükler kadınlarda meme kanseri riskini artırır.

Oral doğum kontrol hapları - oral kontraseptif hap uzun kullanmaya devam meme kanseri riskini artırır.

Meme kanseri aile öyküsü - kanser öyküsü annesi, büyük annesi, ve risk gibi yakın ilişki varsa bu kadınlarda artıştır.

Hormon replasman terapisi - kadınlarda meme kanseri riskini artırır.

Diyet faktörü - phytooestrogens doymuş yağ ve düşük alımının artmış alımı riskini artırır.

Büyüklüğü ve memenin şekil değişiklikleri

Meme yumru

Meme şişme ve kızarıklık

Akıntı ile ters meme ihale, ülsere kırmızı,,.

Areola peau d'portakal varlığı ile kalın olur.

Donuk veya meme üzerinde cilt dimpling.

Kemik metastazı durumunda kemik ağrıları.

Araştırmalar

 Tam kan resim

Göğüs X-ray

Meme ultrasonu

Abdominal ultrasonografi

İnce iğne aspirasyon sitolojisi

Mamografi

 Meme kanseri tedavisi kanser tıbbi durum ya da sahne bağlıdır.

 Meme kanseri homeopatik tedavi - Homeopati tıbbın en popüler bütünsel sistemlerinden biridir. Ilaç seçimi bütünsel bir yaklaşım kullanarak bireyselleşme ve belirtileri benzerlik teorisi üzerine kuruludur. Bu tam sağlık bir devlet hasta acı olan tüm işaret ve belirtileri kaldırarak kazanmış olabilir, üzerinden tek yoludur. Tedavi ilaç ilgili olarak homeopati amacı meme kanseri tedavisinde ama çok onun altında yatan neden ve bireysel susceptibility.As ele için değil sadece, birkaç iyi kanıtlanmış ilaçların neden temelinde seçilebilir meme kanseri tedavisi için kullanılabilir, konumu, hissi, yöntemleri ve şikayetlerin uzantısı. Bireyselleştirilmiş ilaç seçimi ve tedavi için, hasta kişi nitelikli homeopatik doktora danışmalısınız. Bazı önemli ilaçlar meme kanseri tedavisi için aşağıda verilmiştir:

 Hydrastis, Phytolacca, ALUMEN, Conium, nergis ve diğer birçok ilaç

 Meme kanseri allopathic tedavisi - Bu Kemoterapi, kanserin evresine bağlıdır, Radyasyon Tedavisi, immünoterapi ve Cerrahi içerir.

 Meme kanseri için tedavi diğer alternatif modları - Ayurveda tıp, masaj terapisi, Meditasyon ve Yoga, Akupunktur, Aloe Vera, Siyah ortak karma, Carctol, chaparral, Kayropraktik, Ekinezya, Essiac, Yeşil çay, Gerson terapisi, müzik terapi ile naturopathy dahil reiki, shiatsu, Geleneksel Çin tıbbı, Görselleştirme, Refleksoloji, Bitkisel ilaçlar, Çiçek ilaçlar, kanser tedavisinde Aroma terapi vb.

Meme kanseri kadınlarda çok sık görülen bir kanserdir. Meme kanserinin başlaması 30 yaşından sonra daha sıktır. Yaş-Bu 20 yaşın altında çok nadirdir. En yüksek insidans yaş 40-60 yıl arasında bulunur.

Yaş ve sağlık geçmişi meme kanseri riskini çok etkiler. Ayrıca ailede böyle bir öykü olması durumda daha dikkatli olunmalıdır. Kromozom anomalileri - meme kanseri öyküsü olan kadınlarda kromozom 17 kısa kolunda bulunmuştur.

 Bunun yanı sıra doğurganlık, yumurtalık fonksiyonunu ve östrojen ekspozisyonun meme kanseri başlangıcında bir rol oynamaktadır. Daha az etkili bir çok neden vardır. Örneğin; diyet - riski menopoz sonrası kadınlarda bulunan obez ve vücut yağ östrojen artan bir sentezinin nedeniyle olmuştur. C vitamini koruyucu değeri olabilir. Doymuş yağ ve phytooestrogen azaltılmış alımı artmış alımı riskini artırır.

Diğer kanserlerde olduğu gib meme kanserinde de erken teşhis çok önemlidir. Erken aşamalarda tek, ağrısız, sert, sabit kitle olması ileri araştırma gerektirir. Deride çekilmeler, memedebiyime, kızarıklıki ödem ve ağrı görülebilen diğer bulgulardır. Lenf nodları olarak özellikle aksillar bölge devreye girer. 

Geç dönemlerde kemik, karaciğer, beyin metastazları görülebilir.

 

Yapılması gereken kendi kendine meme muayenesidir.

İleri araştırmalar ise ağırlıklı olarak şunlardır;

Tam kan sayımı - Hb% düşüş olabilir.

Göğüs X-ray - pulmoner sekonder ekarte etmek için, ya da efüzyon, mediastinal genişleme

Ultrason - Katı kistik lezyon tespit etmek için meme. Bu 40 yaş daha az hastalarda endikedir.

Batın ultrasonografisi - karaciğerde sekonder, asit, rekto-rahim mevduat ekarte etmek için yapılır.

İİAS (ince iğne aspirasyon sitolojisi) - Bir sitolojik tanı yapılabilir hangi hızlı, güvenli, kolay bir yöntemdir.

Mamografi - her zaman klinik muayene ile kombine edilmelidir

 

Meme kanserinde homeopatik tedavi;

Homeopati tıbbın en popüler bütünsel sistemlerinden biridir. İlaç seçimi bütünsel bir yaklaşım kullanarak bireyselleşme ve belirtileri benzerlik teorisi üzerine kuruludur.  Homeopatinin amacı; hem kanserin yenilmesinde yardımcı olmak hem de bu süreçte ortaya çıkabilecek gerek tedavi yanetkilerini ortadan kaldırmak gerekse bedensel destek sağlamaktır. Bu yaklaşım içerisinde çok fazla ilaç seçimi söz konusudur. Tam ve uygun bir homeopatik destek için mutlaka homeopat doktorunuza başvurunu. Sık kullanılan remedilerden bazıları;

Conium Mac

Conium Maculatum meme kanseri için mükemmel bir ilaçtır, meme bezleri serttir. Bölgenin sert ve nodüler olduğu görülür. Memede yanma tipinde ağrı ve batma olur. Bazen meme ucundan irin akıntı vardır.

Baryta Carb

Erken evrede çok yararlıdır. Özellikle meme fibroadenomlarında daha etkilidir. Bu ilaç memenin yanı sıra prostat büyümesinin erken evrelerinde de çok yararlıdır.

Hydrastis

Sadece meme değil, tüm kanserlerde ortak kullanılabilen bir ilaçtır. Özellikle bedenin kanser nedeni ile çökkünlük durumlarında faydalanılır.

Phytolacca

Meme kanserlerinde kullanılması gereken en önemli ilaçlardandır.  Diğer kanserlerde olduğu gibi meme kanserinde de tek bir ilaç ile tedavi sürdürülmez. Patoloji değiştikçe gerekli ilaçta değişir. İşte bu değişimler aşamasında kullanılması mutlaka gerekecek olan bir ilaçtır.

Meme kanserinde klasik tıp tarafından uygulanan metodlar; cerrahi, radyoterapi, immünoterapi ve kemoterapi içerir.

Meme kanseri tedavisi için tedavi diğer alternatif metodlar; Akupunktur, Siyah ortak karma, Kayropraktik, Gerson terapisi, müzik terapi, ayurveda tıp, Natüropati, Meditasyon ve Yoga içerir , Reiki, shiatsu, Geleneksel Çin tıbbı, Görselleştirme, Refleksoloji, Bitkisel ilaçlar, Çiçek ilaçlar, Aroma terapi vb